Το Προσωπικό

Το εκπαιδευτικό προσωπικό για την σχολική χρονιά 2021-2022

Αδαμοπούλου Αγγελική, Προϊσταμένη

Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα, Νηπιαγωγός

Κοντολάτη Ελένη Εκπαιδευτικός ΠΕ06

Το βοηθητικό προσωπικό για την σχολική χρονιά 2020-2021

Μαρία Χριστοφιλοπούλου